Wybierz język

Wybierz walutę

Nowy koszyk 0 PLN

Regulamin sklepu
Data publikacji:

WARUNKI OGÓLNE

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego e-hurtowniasportowa.pl jest Marba-Sport Marcin Mocarski spółka komandytowa, ul. Gdyńska 69A, 80-209 Miszewko, NIP: 589-202-76-42, REGON: 365045787, tel. (0048) 58 687-05-38.
 2. Sklep Internetowy e-hurtowniasportowa.pl, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.e-hurtowniasportowa.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego e-hurtowniasportowa.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym e-hurtowniasportowa.pl, dostarczania zamówionych produktów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży, uprawnienia Kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 4. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym e-hurtowniasportowa.pl są podane w złotych polskich i są cenami netto. Klientom z siedzibą poza terytorium Polski lub tym, którzy chcą zapłacić oraz otrzymać fakturę w walucie innej niż polska, rekomendujemy jej zmianę przed złożeniem zamówienia. Opcja ta dostępna jest z poziomu menu umieszczonym na górze strony internetowej Sklepu.
 5. Wszystkie ceny Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym e-hurtowniasportowa.pl są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w myśl art. 66 ust. 1 kodeksu cywilnego.


  REJESTRACJA W SKLEPIE INTERNETOWYM e-hurtowniasportowa.pl

 6. Platforma e-hurtowniasportowa.pl przeznaczona jest dla klienta biznesowego, a zatem, aby móc z niej korzystać, należy prowadzić działalność gospodarczą (warunek konieczny). Rejestracji mogą dokonać tylko i wyłącznie Kontrahenci, których profil działalności stanowi dalsza odsprzedaż sprzętu sportowego i turystycznego.  Dostęp do oferty prezentowanej na stronie mają jedynie Użytkownicy zarejestrowani, którzy pozytywnie przeszli weryfikację pod kątem profilu prowadzonej działalności. Firma współpracuje również z Kontrahentami na zasadzie dropshippingu.
 7. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym e-hurtowniasportowa.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając adres e-mail, hasło, kraj oraz dane firmy. Po uzupełnieniu formularza, należy zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego e-hurtowniasportowa.pl, uprzednio się z nim zapoznając. Po kliknięciu w przycisk „zarejestruj się”, pod podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, przyjdzie wiadomość zawierająca w treści link. Aby potwierdzić rejestrację, należy kliknąć w link. Dodatkowo od naszych Klientów wymagamy odpisu z rejestru, w którym zarejestrowali swoją działalność, zaświadczenia o nadaniu numerów REGON i NIP oraz rejestracji dla celów VAT.  Dokumenty te służą potwierdzeniu danych Kontrahenta oraz profilu jego działalności. Należy je przesłać w wersji elektronicznej na adres: sprzedaz@e-hurtowniasportowa.pl.
 8. Po pozytywnie zakończonej weryfikacji, konto zostaje aktywowane przez Administratora, o czym Kontrahent zostanie powiadomiony drogą elektroniczną w automatycznie wygenerowanej wiadomości. Wiadomość zostanie wysłana pod adres e-mail podany przez Kontrahenta podczas rejestracji. Każdorazowe logowanie na stronę e-hurtowniasportowa.pl odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 9. Rejestracja w Sklepie Internetowym e-hurtowniasportowa.pl jest bezpłatna.


  PROCEDURA SKŁADANIA i REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 10. Podany przez Kupującego adres e-mail i numer telefonu może zostać wykorzystany wyłącznie do celów realizacji składanych zamówień.
 11. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia, udostępnionego na stronie Sklepu Internetowego e-hurtowniasportowa.pl.
 12. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane. Prawidłowo wypełniony formularz powinien zawierać: nazwę, kolor, rozmiar i ilość produktów, imię i nazwisko odbiorcy, dokładny adres dostawy, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail Kupującego.
 13. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, e-hurtowniasportowa.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego.
 14. Zakupione Towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia (dotyczy to jedynie terytorium Unii Europejskiej).
 15. Kupujący posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia. Możliwe są też inne niż standardowe formy dostawy Towaru - po uprzednim indywidualnym ustaleniu za pomocą poczty elektronicznej, faksu lub telefonicznie. Przesyłki zagraniczne realizowane są jedynie za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 16. Kupujący podczas zakupu Towaru może wybrać następujące formy płatności: pobranie, przedpłata i faktura terminowa. Ostatnia z wymienionych nie  jest możliwa w przypadku nowo zarejestrowanych Klientów, a jej warunki ustalane są indywidualnie z Kontrahentem. Od Klientów z siedzibą poza granicami Polski wymagana jest  pełna przedpłata.
 17. Koszty przesyłki są pokrywane przez Kupującego. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je Marba-Sport, opłata za dostawę zamówionych Towarów może być przerzucona na Sprzedającego.
 18. Zamówienia można składać 24 h/7, przez cały rok. Zamówienia złożone po godzinie 16:00 w dni powszednie oraz w soboty, niedziele lub święta ustawowe rozpatrywane będą w następny dzień roboczy. Zamówienia realizowane są w terminie 1-3 dni od momentu otrzymania wpłaty (chyba, że Sprzedający wyraża zgodę na inną formę płatności). Czas realizacji może jednak ulegać nieznacznemu wydłużeniu w zależności od sezonu i skali zamówień.
 19. Zastrzegamy sobie prawo czasowego braku Towaru lub określonego rozmiaru/koloru – o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.
 20. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu adresu błędnie podanego przez Kupującego. Ponowna wysyłka Towaru odbywa się na koszt Kupującego.
 21. Część asortymentu, np. Towary o dużych gabarytach, wysyłana jest w formie wymagającej samodzielnego montażu. Do przesyłki dołączona jest wówczas instrukcja.
 22. Kupony rabatowe mają określony przez Sklep termin ważności. Towary wyprzedażowe lub przecenione nie podlegają dodatkowym rabatom.


  GWARANCJA i REKLAMACJE

 23. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego z tytułu wad fizycznych bądź prawnych Towaru.
 24. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 25. Towary oferowane w Sklepie Internetowym e-hurtowniasportowa.pl objęte są gwarancją producenta i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi, o ile takowe są przewidziane przez importera/producenta. W innych przypadkach podstawą do reklamacji jest dowód zakupu Towaru.
 26. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z działem reklamacji Sklepu Internetowego e-hurtowniasportowa.pl pod adresem: reklamacje@marba-sport.pl lub z odpowiednim serwisem, o ile jego adres został podany na karcie gwarancyjnej. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna, którą Kupujący otrzymuje wraz z zamówionym Towarem.
 27. W przypadku reklamacji, Kupujący odsyła paczkę pod adres Sklepu Internetowego e-hurtowniasportowa.pl (siedziba firmy Marba-Sport).
 28. W przypadku klientów z siedzibą na terytorium Polski koszty transportu związane z uznaną reklamacją ponosi Sprzedający. Firma Marba-Sport zwraca koszt wysyłki Towaru do siedziby firmy w wysokości 13,40 zł. Jeśli waga paczki przekracza 30 kg, kwota zwrotu rozpatrywana jest indywidualnie (w takich przypadkach, przed odesłaniem Towaru, prosimy o kontakt z działem reklamacji). Sprzedający nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem. Warunki zwrotu dla klientów zagranicznych są ustalane indywidualnie. 
 29. Kupujący jest proszony o sprawdzenie zawartości paczki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Towaru lub jego braku w przesyłce, należy sporządzić protokół szkody.
 30. Reklamacje zleceń transportowych muszą być zgłoszone nie później niż 48 godzin po otrzymaniu przesyłki. W sprawach związanych z kradzieżami, zagubieniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przesyłki prosimy o kontakt pod numer telefonu (0048) 58 680-22-64 lub pod adres e-mail: sprzedaz@e-hurtowniasportowa.pl. Reklamacje dotyczące niezgodności dostaw z fakturą należy składać w najkrótszym możliwym terminie od stwierdzenia takiej sytuacji pod numerem telefonu (0048) 58 680-22-64, lub pod adres e-mail: sprzedaz@e-hurtowniasportowa.pl. W przypadku dostaw realizowanych za pośrednictwem spedytora, jeśli nastąpi niezgodność pomiędzy ilością towaru w przesyłce z fakturą lub wagą wymienioną na liście przewozowym, a faktycznie otrzymywaną, odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem spedytora i niezwłocznie powiadomić telefonicznie oraz pisemnie firmę Marba-Sport.
 31. Informujemy, że w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży jako firma/przedsiębiorca prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje. Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy Przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
 32. Informujemy, że każdy może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu została udostępniona unikalna platforma internetowa ODR, dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną Stronę Internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


  DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 33. Użytkownik składając zamówienie w Hurtowni internetowej podaje samodzielnie i dobrowolnie dane w zakresie: imię i nazwisko osoby kontaktowej oraz nazwa firmy, e-mail, telefon, dane adresowe i NIP w formularzu rejestracyjnym Hurtowni. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak danych uniemożliwi realizację zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 34. Hurtownia przetwarza również dane Użytkowników:
  1. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
  2. w celu potencjalnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
  3. w celach marketingowych Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
 35. Celem realizacji zamówienia Hurtownia może przekazać dane osobowe Użytkownika w zakresie imię i nazwisko osoby kontaktowej, nazwę i adres firmy, e-mail, telefon osobom trzecim niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy. Dotyczy to w szczególności przekazywania danych firmie świadczącej usługi kurierskie na rzecz Administratora w celu nadania przesyłki. 
 36. Administratorem danych osobowych jest Marba-Sport Marcin Mocarski spółka komandytowa z siedzibą w Miszewku, ul. Gdyńska 69A, kod pocztowy: 80-209, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000630315, NIP: 589-202-76-42, REGON: 365045787. Powierzone mu dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a od dnia wejścia w życie zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i aktów prawnych, które zostaną wydane w jego wykonaniu.
 37. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich ograniczenia lub usunięcia. Użytkownik ma ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do żądania przeniesienia swoich danych.
 38. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 39. Użytkownik ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jego danych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 40. Użytkownik może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko osoby kontaktowej w firmie dla celów marketingowych przez Administratora, w celu informowania go o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Hurtowni w formie Newslettera. Jeśli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera, Jego adres e-mail będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w tym celu. Subskrybenci newslettera w nieregularnych odstępach otrzymują wiadomości związane z aktualnymi promocjami, wprowadzanymi do oferty nowościami czy inne treści związane z działalnością Sklepu. Z bazy newsletterowej Subskrybent może się wypisać w dowolnym momencie, cofając swoją zgodę. Może to zrobić kontaktując się z nami mailowo lub pisemnie na wskazany w Polityce Prywatności adres. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 41. Aby ułatwić korzystanie z serwisu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies – informacje zapisywane przez serwer Hurtowni na komputerze użytkownika.
  Technologia cookies nie służy pozyskiwaniu jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis ani śledzenia ich nawigacji. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to jednak spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Szczegółowe zasady funkcjonowania cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
 42. Administrator będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika:
  1. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Użytkownika;
  2. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje; w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.
 43. Szczegóły ochrony danych Użytkownika znajdują się w Polityce Prywatności.


  POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 44. Postanowienia niniejszego rozdziału dotyczą wyłącznie Kupujących, nie będących jednocześnie konsumentami (Przedsiębiorcy).
 45. Sprzedający ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo w części i to niezależnie od sposobu płatności wybranego przez Kupującego w formularzu zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 46. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu Umowy Sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru zakupionego towaru) niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 47. Towary będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą pozostają własnością Sprzedawcy do czasu uiszczenia ceny i kosztów dostawy wynikających z tytułu Umowy Sprzedaży.
 48. Z chwilą wydania przez Sprzedającego Towarów przewoźnikowi na Przedsiębiorcę przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od chwili przyjęcia go do przewozu aż do jej wydania Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w terminie dostawy Towaru.
 49. W przypadku przesłania Towaru do Przedsiębiorcy za pośrednictwem przewoźnika Przedsiębiorca zobowiązany jest do zbadania przesyłki w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, Przedsiębiorca zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 50. Odpowiedzialność Sprzedającego w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedający ponosi odpowiedzialność w stosunku do Przedsiębiorcy tylko za bezpośrednią szkodę i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.


  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 51. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 52. W dniach darmowej dostawy promocją (darmową wysyłką) objęte są produkty do 30 kg.