Nowy koszyk 0 PLN

Regulamin sklepu
Data publikacji:

WARUNKI OGÓLNE

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego e-hurtowniasportowa.pl jest Marba-Sport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Gdyńska 69A, 80-209 Miszewko, NIP: 589-202-76-42, REGON: 365045787, tel. 58 687-05-38.
 2. Sklep Internetowy e-hurtowniasportowa.pl, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.e-hurtowniasportowa.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego e-hurtowniasportowa.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym e-hurtowniasportowa.pl, dostarczania zamówionych produktów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży, uprawnienia Kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 4. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym e-hurtowniasportowa.pl są podane w złotych polskich i są cenami netto.
 5. Wszystkie ceny Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym e-hurtowniasportowa.pl są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w myśl art. 66 ust. 1 kodeksu cywilnego.


  REJESTRACJA w SKLEPIE INTERNETOWYM E-HURTOWNIASPORTOWA.PL

 6. Platforma e-hurtowniasportowa.pl przeznaczona jest dla klienta biznesowego. Rejestracji mogą dokonać tylko i wyłącznie Kontrahenci, których profil działalności stanowi dalsza odsprzedaż sprzętu sportowego i turystycznego. Firma nie współpracuje z Kontrahentami na zasadzie dropshippingu. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym e-hurtowniasportowa.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając adres e-mail, hasło, kraj oraz dane firmy. Po uzupełnieniu formularza, należy zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego e-hurtowniasportowa.pl, uprzednio się z nim zapoznając. Dodatkowo od naszych Klientów wymagamy odpisu z rejestru, w którym zarejestrowali swoją działalność, zaświadczenia o nadaniu numerów REGON i NIP oraz rejestracji dla celów VAT.
 7. Po pozytywnie zakończonej weryfikacji, konto zostaje aktywowane przez administratora, o czym Kontrahent zostanie powiadomiony drogą e-mail w automatycznie wygenerowanej wiadomości. Wiadomość zostanie wysłana pod adres e-mail podany przez Kontrahenta podczas rejestracji. Każdorazowe logowanie na stronę e-hurtowniasportowa.pl odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 8. Rejestracja w Sklepie Internetowym e-hurtowniasportowa.pl jest bezpłatna.


  PROCEDURA SKŁADANIA i REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 9. Podany przez Kupującego adres e-mail i numer telefonu może zostać wykorzystany wyłącznie do celów realizacji składanych zamówień.
 10. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia, udostępnionego na stronie Sklepu Internetowego e-hurtowniasportowa.pl.
 11. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane. Prawidłowo wypełniony formularz powinien zawierać: nazwę, kolor, rozmiar i ilość produktów, imię i nazwisko odbiorcy, dokładny adres dostawy, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail Kupującego.
 12. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, e-hurtowniasportowa.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego.
 13. Zakupione Towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
 14. Kupujący posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia. Możliwe są też inne niż standardowe formy dostawy Towaru - po uprzednim indywidualnym ustaleniu za pomocą poczty elektronicznej, faksu lub telefonicznie.
 15. Kupujący podczas zakupu Towaru może wybrać następujące formy płatności: pobranie, przedpłata i faktura terminowa. W przypadku tej ostatniej, warunki ustalane są indywidualnie z Kontrahentem.
 16. Koszty przesyłki są pokrywane przez Kupującego. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je Marba-sport, opłata za dostawę zamówionych Towarów może być przerzucona na Marba-sport.
 17. Zamówienia można składać 24h/7dni, przez cały rok. Zamówienia złożone po 16.30 w dni powszednie oraz w soboty i niedzielę lub święta rozpatrywane będą w następny dzień roboczy. Zamówienia realizowane będą w terminie 1-3 dni od momentu otrzymania wpłaty.
 18. Zastrzegamy sobie prawo czasowego braku Towaru lub określonego rozmiaru/koloru – o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.
 19. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Kupującego, ponowna wysyłka Towaru odbywa się na koszt Kupującego.
 20. Część asortymentu, np. Towary o dużych gabarytach, wysyłana jest w formie wymagającej samodzielnego montażu. Do przesyłki dołączona jest wówczas instrukcja.
 21. Kupony rabatowe mają określony przez Sklep termin ważności. Towary wyprzedażowe lub przecenione nie podlegają dodatkowym rabatom.


  GWARANCJA i REKLAMACJE

 22. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego z tytułu wad fizycznych bądź prawnych Towaru.
 23. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 24. Towary oferowane w Sklepie Internetowym e-hurtowniasportowa.pl są objęte gwarancją producenta i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi o ile takowe są przewidziane przez importera/producenta. W innych przypadkach podstawą do reklamacji jest dowód zakupu Towaru.
 25. W przypadku reklamacji należy kontaktować się ze Sklepem Internetowym e-hurtowniasportowa.pl pod adresem sprzedaz@e-hurtowniasportowa.pl lub z odpowiednim serwisem, o ile jego adres został podany na karcie gwarancyjnej. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna, którą Kupujący otrzymuje wraz z zamówionym Towarem.
 26. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić zawartość paczki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Towaru lub jego braku w przesyłce, należy sporządzić protokół szkody.
 27. W przypadku reklamacji, Kupujący odsyła paczkę pod adres Sklepu Internetowego e-hurtowniasportowa.pl.
 28. Koszty transportu związane z uznaną reklamacją ponosi Sprzedający. Firma Marba-Sport zwraca koszt wysyłki Towaru do siedziby firmy w wysokości 13,40 zł. Jeśli waga paczki przekracza 30 kg, kwota zwrotu rozpatrywana jest indywidualnie (w takich przypadkach, przed odesłaniem Towaru, prosimy o kontakt z działem reklamacji). Sprzedający nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem.
 29. Informujemy, że w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży jako firma/przedsiębiorca prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje. Ustawa z 30 maja 2014r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy Przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 30. Informujemy, że każdy może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu została udostępniona unikalna platforma internetowa ODR, dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną Stronę Internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


  DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 31. Użytkownik składając zamówienie w Hurtowni internetowej podaje samodzielnie i dobrowolnie dane w zakresie: imię i nazwisko osoby kontaktowej oraz nazwa firmy, e-mail, telefon, dane adresowe i NIP w formularzu rejestracyjnym Hurtowni. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak danych uniemożliwi realizację zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 32. Hurtownia przetwarza również dane Użytkowników:
  1. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
  2. w celu potencjalnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
  3. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
 33. Celem realizacji zamówienia Hurtownia może przekazać dane osobowe Użytkownika w zakresie imię i nazwisko osoby kontaktowej, nazwę i adres firmy, e-mail, telefon osobom trzecim w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych firmie świadczącej na rzecz Administratora usługi kurierskie w celu nadania przesyłki oraz przekazywanie danych do serwisów obsługujących płatności online na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.
 34. Administratorem danych osobowych jest Marba-Sport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Miszewku, ul. Gdyńska 69A, kod pocztowy: 80-209, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000630315, NIP 589-202-76-42, Regon 365045787. Powierzone mu dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a od dnia wejścia w życie zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i aktów prawnych, które zostaną wydane w jego wykonaniu.
 35. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich ograniczenia lub usunięcia. Użytkownik ma ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do żądania przeniesienia swoich danych.
 36. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 37. Użytkownik ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jego danych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 38. Użytkownik może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko osoby kontaktowej w firmie dla celów marketingowych przez Administratora oraz inne podmioty powiązane, w celu informowania go o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Hurtowni w formie Newslettera. Jeśli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera, Jego adres e-mail będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w tym celu. Subskrybenci newslettera w nieregularnych odstępach otrzymują wiadomości związane z aktualnymi promocjami, wprowadzanymi do oferty nowościami czy inne treści związane z działalnością Sklepu. Z bazy newsletterowej Subskrybent może wypisać się w dowolnym momencie, cofając swoją zgodę. Może to zrobić kontaktując się z nami mailowo lub pisemnie na wskazany w Polityce Prywatności adres. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 39. Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na przesłanie przez Zaufanego Partnera Sklepu wiadomości na podany adres e-mail z prośbą o recenzję zakupionych Towarów. Użytkownik w każdej chwili zgodę tę może wycofać. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 40. Aby ułatwić korzystanie z serwisu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies – informacje zapisywane przez serwer Hurtowni na komputerze użytkownika.
  Przedmiotowe informacje dotyczą rozliczeń finansowych, takich jak: wartość i przedmiot zamówienia oraz poufne dane dotyczące karty kredytowej. Technologia cookies nie służy pozyskiwaniu jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis ani śledzenia ich nawigacji. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to jednak spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Szczegółowe zasady funkcjonowania cookies można znaleźć w naszej Polityce prywatności.
 41. Administrator będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika:
  1. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Użytkownika;
  2. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje; przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.
 42. Szczegóły ochrony danych Użytkownika znajdują się w Polityce Prywatności.


  POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 43. Postanowienia niniejszego rozdziału dotyczą wyłącznie Kupujących, nie będących jednocześnie konsumentami (Przedsiębiorcy).
 44. Sprzedający ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo w części i to niezależnie od wybranego przez Kupującego sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 45. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu Umowy Sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru Produktu) niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 46. Towary będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą pozostają własnością Sprzedawcy do czasu uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.
 47. Z chwilą wydania przez Sprzedającego Towarów przewoźnikowi na Przedsiębiorcę przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od chwili przyjęcia go do przewozu aż do jej wydania Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w terminie dostawy Towaru.
 48. W przypadku przesłania Towaru do Przedsiębiorcy za pośrednictwem przewoźnika Przedsiębiorca zobowiązany jest do zbadania przesyłki w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, Przedsiębiorca zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 49. Odpowiedzialność Sprzedającego w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedający ponosi odpowiedzialność w stosunku do Przedsiębiorcy tylko za bezpośrednią szkodę i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.


  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 50. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827).
 51. W dniach darmowej dostawy promocją (darmową wysyłką) objęte są produkty do 30 kg.